Decorum

De VEKO huisorde: Kan worden toegekend aan leden, die zich gedurende een reeks van jaren verdienstelijk hebben getoond jegens de vereniging.

Jan Geurts Penning: Kan worden toegekend aan carnavalisten binnen Döpperdurp die zich verdienstelijk gemaakt hebben voor het carnaval in het algemeen.

Het Erelidmaatschap: Kan worden toegekend aan leden die zich gedurende een lange reeks van jaren bijzonder verdienstelijk hebben getoond jegens de vereniging.