Privacy Reglement

Vereniging Elster Karnavals Optocht verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Vereniging Elster Karnavals Optocht en de aangesloten Vereniging Elster Karnavals Optocht groepen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Vereniging Elster Karnavals Optocht persoonsgegevens?

Vereniging Elster Karnavals Optocht verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

*Leden en vrijwilligers van de bij Vereniging Elster Karnavals Optocht aangesloten organisatieonderdelen.

*Personen die interesse tonen in een lidmaatschap bij Vereniging Elster Karnavals Optocht of ooit een lidmaatschap hebben gehad.

*Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

*Personen en bedrijven die de Vereniging Elster Karnavals Optocht sponseren of op een andere manier ondersteunen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle organisatieonderdelen van Vereniging Elster Karnavals Optocht verwerken persoonsgegevens in een Excelbestand, de administratieve applicatie van Vereniging Elster Karnavals Optocht en de daaraan gerelateerde applicaties zoals Word.

Waarvoor verwerkt Vereniging Elster Karnavals Optocht persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van Vereniging Elster Karnavals Optocht of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.

Als je eenmaal lid of relatie van Vereniging Elster Karnavals Optocht bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van je groep, regio of vanuit Vereniging Elster Karnavals Optocht.

Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit aangeven door een bericht te sturen naar het desbetreffende organisatieonderdeel.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie.

Verwerkt Vereniging Elster Karnavals Optocht ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Vereniging Elster Karnavals Optocht controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

Hoe gaat Vereniging Elster Karnavals Optocht met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Van de Vereniging Elster Karnavals Optocht kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Vereniging Elster Karnavals Optocht

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Of als je een nieuwe functie krijgt binnen een andere aangesloten Vereniging Elster Karnavals Optocht organisatie, dan kan de ledenadministratie van dit onderdeel, je gegevens ophalen, zodat je deze niet opnieuw hoeft in te voeren. Vereniging Elster Karnavals Optocht kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Vereniging Elster Karnavals Optocht gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Vereniging Elster Karnavals Optocht kun je terecht bij de voorzitter of de secretaris. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met Vereniging Elster Karnavals Optocht via secretariaat@veko-elst.nl

Wijzigingen privacybeleid.

Vereniging Elster Karnavals Optocht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

Privacystatement Vereniging Elster Karnavals Optocht (november 2022)