Bestuur


Bestuur – 2022 – 2023

Ruud Rutten (voorzitter)

Rik Gerretsen (vicevoorzitter & secretaris)

Hendrik-Jan van Broekhuijze (penningmeester)

Vincent Cornelissen

Alex Wijdeveld

Eric Peters

Vincent Bos