Optocht Commissie

Functie:

Naam:

Voorzitter en optochtleider

Vincent Cornelissen

Optochtsecretariaat

Alex Wijdeveld

Adviseur

Rik Gerretsen

Eric Peters

Kees Simonis

Luc Gerretsen

Driewerf Alaaf Optochtcommissie VEKO