Algemeen


Privacy Reglement VEKO inzien klik hier

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) van toepassing worden. Deze wet versterkt de positie 
van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt.
Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder 
dus ook Carnavals clubs zoals VEKO, krijgen meer verplichtingen 
om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. 
Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe 
zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden en vrijwilligers. 
Volledigheidshalve verwijzen we hiervoor ook naar het 
Privacy Reglement van VEKO (Vereniging Elster KarnavalsOptocht)
dat vanaf 25 Mei te vinden is op onze site onder 
hoofdstuk Algemeen/Privacy Reglement.

Bestuur VEKO

×
 
©2022 veko-elst
  •  |