CarnavalBeste Carnavalist

Met pijn in het carnavalshart heeft het bestuur van VEKO besloten de carnavalsoptocht 
met carnaval 2021 géén doorgang te laten vinden. 
De benodigde tijd tot februari voor met name de planning en 
werkzaamheden voor de bouwclubs van grote wagens heeft geleid tot dit vroege besluit.
VEKO heeft deze beslissing genomen op basis van de volgende argument:
VEKO wil maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen door geen druk 
bezochte evenementen te organiseren die direct of indirect een gevaar vormen voor de 
volksgezondheid en mogelijk bijdragen aan een verdere verspreiding van het coronavirusDriewerf Alaaf
Optochtcommissie VEKO

×
 
©2021 veko-elst