CarnavalElst, December 2021

Betreft: advertentie in de Carnavalskrant 2021

Betreft: sponsoren VEKO
Geachte heer/mevrouw,

VEKO is een zeer actieve vereniging. Wij zijn bekend van onder andere:
Sinterklaasintocht
Carnavalsoptocht
Jeugdprins
Kwats krant

Om onze activiteiten te bekostigen, brengen wij ieder jaar de Elster carnavalskrant uit: de Kwats. 
Deze krant verschijnt een week voor de Elster carnavalsoptocht huis aan huis in Elst in een oplage
van meer als 10.000 stuks. Helaas zijn dit jaar vanwege de corona-crisis onze activiteiten in de oude vorm niet mogelijk. 
Dit jaar zijn we aan het bekijken of wij de Kwatskrant als bijlage bij het Gemeentenieuws kunnen krijgen.
Er zijn veel ondernemers die ons al jaren ondersteunen door het plaatsen van een advertentie, mogelijk u ook. 
Hierbij willen wij vragen of wij dit jaar ook op u mogen rekenen als adverteerder of een andere vorm van ondersteuning. 
VEKO viert dit jaar haar 55 jarig bestaan wij hopen dat wij als gezonde vereniging in het 
seizoen 2021-2022  alsnog het jubileumfeest kunnen vieren met de inwoners van Elst en omstreken. 
We willen u er wel op attenderen dat de advertentie vanuit ons geannuleerd kan worden, 
als het publiceren van de krant niet kostendekkend is.  

Indien u ons wilt steunen door het plaatsen van een advertentie in de carnavalskrant van Elst,

Ga dan naar onze website ( www.veko-elst.nl) en vul het online opdrachtformulier in het menu carnaval / Kwats/ online opdrachtformulier in.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke carnavalsgroet,
VEKO PR-commissie

 

 

×
 
©2021 veko-elst