DisclaimerElst 11-06-2009

Gebruik van de VEKO internetsite is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen . Door deze Site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht.Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie , noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de Website. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.Indien u via deze Website een pagina raadpleegt van derden (zgn Links), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door derden die op de betreffende pagina worden genoemd . Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze Sites.Alle Logo’s , Foto’s en ander beeldmateriaal op de VEKO website mag u niet zonder toestemming van VEKO gebruiken. Driewerf Alaaf VEKO

×
 
©2021 veko-elst