Sinterklaas


Info huis-verenigings-bedrijfs bezoek VEKO Sint en Piet 2022 
De kosten voor een huisbezoek bedragen € 32,50 (in de bebouwde kom van Elst) 
voor ongeveer een 1/2 uur inclusief reistijd. 
(Prijs bezoek buiten Elst op aanvraag in verband met de reistijd) 
De Sint komt met 2 roetveegpieten en een secretaris. 
Vanwege de Hygiëne wordt er alleen op verzoek gestrooid.
Bedrijfs,school,verenigingen bezoek op aanvraag. 
Verdere informatie,(voorkeur) via een formulier zie hieronder van onderstaande tel.nummers. 
Lieke Lijbers tel. 06-50599220 of Thea Wagener tel. 0481-375432
 


 mvg Sinterklaascommissie VEKO

Aanvraag of info omtrent Sinterklaas
------------------------------------------------------
naam*
adres*
postcode*
woonplaats*
mailadres*
tel.nummer*
------------------------------------------------------
keuze onderwerp*
 huisbezoek   
 bedrijfsbezoek   
 anders zie hieronder   
------------------------------------------------------
anders
------------------------------------------------------
voorkeursdag datum*
voorkeurs tijd*
------------------------------------------------------
Door eventuele ontwikkelingen rondom het Corona-virus en bijbehorende maatregelen kan besloten worden dat huis en bedrijf bezoeken geen doorgang kunnen vinden. Dit wordt tijdig met u gecommuniceerd.
------------------------------------------------

×
 
©2022 veko-elst
  •  |